Hva slags bok er dette?
Dette er ikke en selvhjelp bok som ber deg å gjøre det ene eller det andre og så vil du ha funnet ditt potensial og være fornøyd resten av ditt liv!
Du vil dog merke at bare gjennom å lese denne boken at du har startet PÅ DIN EGEN PROSSESS for å ta frem det som er DITT POTENSIAL. Etter å ha lest guiden i slutten av boken kan du bestemme om du ønsker å følge hele guiden eller deler av den, i forhold til hva du føler passer akkurat deg, der og da. Det vil si at dette er ikke en bok med et budskap om at du må følge en spesiell vei, for å få resultater. DU er den som bestemmer hva som føles riktig for deg da bare DU vet hva du trenger. Vi er alle unike, det eneste som stemmer for oss alle er at hvis vi IKKE lytter på hva vi føler, blir veien mye vanskeligere enn den trenger å være. Gjennom å først lytte på budskapet i ditt hjerte og derpå ta budskapet til dine tanker, vil du kunne se, med litt trening, hva som blir riktig for DEG.

Hva handler boken om?
Boken handler om forskjellige mennesker med ulik bakgrunn, kjønn og alder som av en eller annen grunn ønsket å gjøre forandringer i sine liv. Det de har til felles er at de ønsket å finne frem til sitt potensial, altså sine ubrukte ressurser – som vi alle har men ikke alltid er i stand til å se og forstå fordi at vi på en eller annen måte har blokkert dem.
Noen ønsket å finne ut av veien videre i forhold til relasjoner, noen om den personlige utviklingen videre i livet og andre om veien videre i forhold till deres arbeid.

Hva er Potensia®Metoden?
Dette er en metode som vil vise deg veien til kommunikasjon med deg selv. Gjennom å kunne kommunisere med deg selv vil du kunne kommunisere med omverden på en troverdig måte, som er veien til å kunne nå dine mål. Hvis du forstår hvordan du kan spille på samme lag som din hjerne og dine fysiske muligheter, vil du kunne være i stand til å kunne gjøre bevisste forandringer i ditt tankesett som fører til positive forandringer. Det er Potensia®Metoden.

Hva er metoden basert på?
Potensia®Metoden er basert på kunnskapen om hvordan vår hjerne, våre sanser og vår kropp fungerer I samspill med hverandre.

Hvor lang tid tar det før jeg vil kunne merke forandringer i mitt liv?
Det beror helt og holdent på deg selv. De som kommer til coaching/veiledning kommer som oftest en gang i uken i begynnelsen og etter hvert med noen uker mellom hvert besøk. Mellom besøkene gjør klienten forskjellige øvelser som vi har kommet frem til er viktig for akkurat den personen. Hvis klientene har arbeidet med øvelsene, merker de forandringer med seg selv fra møte til møte.
Hvis du som leser boken, arbeider med deg selv i henhold til det guiden foreslår, er det du selv som bestemmer hvor raskt du ønsker å gå videre til neste oppgave i guiden.

Kommer jeg å kunne merke forandringer i mitt tankesett hvis jeg ikke gjør øvelsene I guiden?
Bare gjennom å lese boken vil du kunne merke forandringer – det skjer underveis som du leser boken. I helt vanlige hverdagslige situasjoner vil du merke at du plutselig tenker: ”dette var jo akkurat det som sto i boken!” Det vil føre til at du ut av ren nysgjerrighet ønsker å prøve de forskjellige verktøyene som er foreslått i boken, for å se om det virkelig fungerer. Boken i seg selv setter i gang en prosess og husk, du hadde ikke kjøpt boken hvis du ikke hadde ønsket å gjøre forandringer i ditt liv.  Likeså husk at vi alle er forskjellige og vi derfor vil bruke ulik tid før vi har implementert et nytt tankesett som vi føler er VÅRT EGET. Boken er bare en guide – det er DU som bestemmer hva og når du ønsker å gjøre forandringer.

Hva er bakgrunnen til forfatter Tina Hessel?

Jeg er svensk og har bodd i Norge siden 1976. Ved universitetet i Stockholm studerte jeg: filmvitenskap, pedagogikk og sosialantropologi. Derpå utdannet jeg meg til fysioterapeut i Oslo. Fra 1980 til 1993 arbeidet jeg som fysioterapeut for danserne ved Den Norske Opera og Ballett. 1980 begynte jeg samtidig å undervise i funksjonell danseanatomi ved Statens Balletthøyskole i Oslo hvor jeg fremdeles underviser i en lektor stilling i det samme faget. I løpet av årene som har gått har jeg skrevet bøker i det faget. Den siste boken som finnes på norsk og engelsk heter: ”Funksjonell Danseanatomi” og kan kjøpes i bokhandelen eller på nettet gjennom www.forlagvettviten.no/webbutikk.

I løpet av min tid på operaen åpnet jeg min egen klinikk Links Oslo Fysio og Danseklinikk (www.links-ofd.no) i Oslo hvor vi tilbyr: fysioterapi, akupunktur, massasjeterapi, UHM® Pilates trening likeså utdanning av sertifiserte UHM® Pilates instruktører og i tillegg coaching/veiledning med Potensia® Metoden.
I 1990 lærte jeg meg Pilates basert treningsteknikk I USA. I løpet av 16 år utviklet jeg en spesiell treningsmetode for instruktører som utfører Pilates baserte øvelser. Denne metoden kalles for Universal Hessel Method, derfor  kalles teknikken  for UHM® Pilates basert metode. Denne metoden handler om hvordan man som mottager av øvelsene, raskt kan lære seg å mestre bevegelsene på en korrekt måte.
1999 begynte jeg med min utdanning I NLP (Neuro Linguistisk Programmering). 2001 var jeg ferdig utdannet som master practitioner i NLP. Potensia® Metoden er bygget på min kunnskap om samspillet mellom den fysiske kroppen og våre sanser i forhold til vår interne dialog og kommunikasjon med oss selv og hvordan dette speiler seg i vår kommunikasjon med omverden. Når vi kan kommunisere med oss selv på en slik måte at vi oppfyller det målet vi ønsker og tenker, trenger vi ikke lenger å bruke masse tid på tanker og handlinger vi ikke lenger har bruk for.
Potensia® Metoden oppstod gjennom at jeg hver gang så at mine klienter fant sitt potensial og sin vei til å gå frem på for å kunne gjøre de forandringene som de ønsket å gjøre. Guiden i slutten av boken viser de punktene som mine klienter fulgte for å kvitte seg med det de ikke lenger ønsket i sine liv, for å kunne ta inn det de ønsket. Jeg har selv fulgt guiden og gjør det fortsatt. Det er en livslang og SPENNENDE lek.

Hvem kan bruke metoden?
Psykisk friske mennesker i alle aldre kan bruke metoden.

Kan jeg gjøre en avtale for Potensia® coaching?
Hvis du bor i Norge kan du bestille individuell time hos meg i Oslo. Hvis du bor utenfor Oslo og det er en gruppe kan jeg komme og gi kurs og seminarer i metoden. Det minste antall i en gruppe er fem personer, maksimum antall er ubegrenset. Det kan gjøres en avtale gjennom å sende en mail til: info@potensia.com

Hvor ofte trenger jeg å komme til to Potensia® coaching?
Det avhenger av hvem du er. Alt ifra fem til ti avtaler er det normale. Det vanligste er at man de første gangene kommer med en uke mellom første og andre besøk, derpå ca hver annen til hver tredje uke.

Hva koster det?
Den første timen tar 120 minutter og koster NOK 1900.-
60 minutter                  NOK 1.200.-

Webinarer er gratis, følg med på facebook! Der kan du også melde deg på online-kurser.

Hvor langt er et kurs for en gruppe?
Vi er sammen i tre dager fra kl. 09.00 til 17.00.

Hva koster et kurs for en gruppe?
Det avhenger av antall deltagere i gruppen og hvor kurset holdes. Prisen blir avtalt med dem som arrangerer kurset.

Kan du komme og holde foredrag om to Potensia® Metoden?
Ja det kan jeg. Kontakt meg via mail: info@potensia.com så finner vi tid og sted.