Forord

Innledning

 1 Innsikt

 2 Å tenke med hjertet

 3 Programdjevelen

 4 Selvinnsikt

 5 Bevissthet

 6 Energi

 7 Forventninger

 8 Ønsker

 9 Tro

10 Aksept

11 Projisering

12 Livsløgn

13 Helhet

14 Balanse

15 Mot

16 Kommunikasjon

17 Flyt

18 Potensia-guiden

19 Potensia-øvelser til guiden

20 Til slutt

21 Hva er NLP?