Sommeren 2004 begynte jeg å skrive denne boken i Spania. Potensia beskriver indre og ytre personlige «reiser» som ved å følge en bestemt metode har ført til positive forandringer i manges liv. Til denne metoden er det utarbeidet en guide som også er beskrevet i denne boken (se kapittel 18 og 19). Målet med å følge guiden er å ta fram ubrukte ressurser i et menneske. Boken beskriver hvordan man ved hjelp av Potensia-guiden kan arbeide med seg selv. Innholdet kan brukes til å utforske seg selv og lære seg selv å kjenne. Guiden – et system som består av mentale og emosjonelle øvelser – vil føre videre på den veien som vedkommende ønsker å gå. På en bevisst måte kan man finne ut hvilket potensial man egentlig har. For at du som leser skal kunne forstå hva som skjer når man følger guiden, gir jeg eksempler fra forskjellige menneskers arbeid med metoden. Målet er å finne ut hvilket potensial som ligger der, og hvordan man blir kvitt uønskede tanker og handlingsmønstre – rett og slett fjerne blokkerende tanker – for å finne fram til det man innerst inne ønsker. Når man vet det, er det ikke vanskelig å gjøre bevisste forandringer i livet – forandringer man føler seg vel med, fordi det blir åpenbart at det er akkurat det man trenger. Kunnskapen i denne boken er samlet opp gjennom de siste 20 årene, mens erfaringene er samlet opp gjennom livet, det vil si gjennom arbeid med meg selv og deretter med klientene som har kommet til veiledning (Potensia-coaching) for å komme videre i livet sitt. Potensia-guidens metode handler om hvordan vi kan fi nne tilbake til den vi innerst inne ønsker å være. Det er uendelig lett å miste seg selv i den tiden vi lever i. Vi bombarderes med informasjon, andres tanker og lyder (maskiner, tv, biler og mennesker som snakker). Det stilles krav til oss om at alt skal utføres raskt, korrekt og helst perfekt. Med så mye støy og alle tankene den avføder er det lett å miste seg selv, og til slutt oppstår det en indre støy i hodet.

Vi blir stresset, vi blir følelsesløse, og vi blir lite hyggelige å ha med å gjøre. Til slutt kan vi bli syke, eller kanskje vi bedøver oss på forskjellige måter hvis vi ikke stopper opp og gjør forandringer. Gjennom Potensia-metoden lærer du å ta beslutninger på en slik måte at du ikke går innom tankene først (slik vi pleier å gjøre), men går rett til følelsene. Det vil si at du kjenner etter hva du føler i forbindelse med en situasjon, en tanke, et menneske eller et sted. Det jeg kaller «å kjenne etter i hjertet», betyr å tenke med og å se med hjertet. Metoden vil ta fram ditt potensial. Den gamle måten å gjøre det på, altså slik de fleste av oss har lært å gjøre, er først å gå innom hodet, for deretter å komme med synspunkter og handlinger. Hodemetoden, som jeg kaller det, får oss til å gå glipp av essensen i situasjoner, andres betraktninger av situasjoner og for eksempel nye steder. Vi har berøvet oss selv den fantastiske muligheten som bare vi mennesker har – å bruke våre sanser bevisst, observere, kjenne etter hvordan ting føles – før vi kommer med våre synspunkter, og før vi handler og kommuniserer. Når man øver seg bevisst på å kjenne etter hva man føler i hjertet, vil det til slutt bli en refl eks. Da vil synspunkter, handlinger og ord gå enda raskere enn med den gamle «hodemetoden». Det blir dessuten en snarvei til korrekte beslutninger, tanker og handlinger fordi man ikke har brukt masse tid på unødvendige, ofte forvirrende tanker, som før pleide å stjele mye av vår tid og energi, og lett kunne få oss til å miste målet av syne. Tenk over hvor ofte du har sagt til deg selv: «Om jeg bare hadde lyttet til mine umiddelbare følelser!» Men så kom all forstyrrende «støy», som for eksempel andres synspunkter og forventninger, og krav fra det samfunnet du lever i, i stedet for at du fulgte det hjertet sa deg. Men vi skal likevel være glad for de erfaringene vi har gjort ved å gå alle omveiene, for ellers hadde vi ikke kunnet erfare hvor unødvendige de er. Kroppen vår er skapt slik at den alltid vil si ifra hvis noe er feil for oss, så det er lurt å begynne å lytte til kroppens signaler. Hvis du føler deg ille til mote eller uvel av å befinne deg i en situasjon eller sammen med noen spesielle mennesker, men trosser denne innsikten, vil løsningen alltid bli negativ for deg!